Är du i behov av juridisk hjälp?

Home » Är du i behov av juridisk hjälp?

Många situationer i livet kan innebära behov av juridisk hjälp och råd. Allt från att skapa ett testamente, upprätta ett äktenskapsförord, gå igenom en skilsmässa eller ta hand om ett arv. Det kan gälla brottmål, där man riskerar påföljd. Men det kan också gälla civilmål i form av en tvist, mellan parter, som behöver lösas. 

 

Att som privatperson, eller lekman, ha koll på juridiken är inte lätt. Man kan behöva expertis för att inte bli helt borttappad bland paragraferna. Bor du i södra Sverige kanske du behöver kontakt med en advokatfirma i helsingborg, för juridisk hjälp. Hos en advokatfirma kan man få både råd och konkret hjälp.

 

Vad kan man få hjälp med?

 

Behöver man råd och hjälp inom affärsjuridik kan man vända sig till en advokatbyrå. Många advokatbyråer arbetar också förebyggande, genom att hjälpa kunder att inte hamna i tvister. Ofta kan det handla om att upprätta dokument, som avtal, som är juridiskt hållbara för att inte senare hamna i konflikter. Det kan också vara hjälp med att tolka avtal på rätt sätt. Ibland kan det behövas språklig hjälp med utländska juridiska dokument. Privatekonomiska  frågor, både stora som små, är också en stor del av advokatfirmornas uppdrag. 

Är det dyrt?

 

Många tror säkert att det är dyrt att anlita advokater eller jurister. Arvodena är reglerade genom advokatsamfundet och får inte vara oskäliga i förhållande till tidsåtgång. Tidsåtgången för att lösa en tvist, eller en annan juridisk fråga, kan bli omfattande. Om man tar med detta i beräkningen är det faktiskt väl investerade pengar att ta hjälp i förebyggande syfte, för att t ex få ett avtal juridiskt hållbart. Den tidsåtgången är betydligt mindre än att försöka reda upp i oklara avtal och ansvarsfrågor. Då blir det istället billigt! Dessutom slipper man mycket oro och bekymmer, vilket det är svårt att sätta pris på.

Onlinesalg ApS
Gammel Køge Landevej 55
DK-2500 Valby
Tlf. +45 44 40 40 65
CVR 33640684

Kontakta oss
Scroll to Top