Bearbetning av metall i Stockholm

När du tittar på ett räcke eller en infästning av något slag kan det se ut som att metallen kommer direkt ur en gjutform. Men det är mycket ofta som den istället blivit bearbetad av duktig personal på plats. Företag som arbetar med metallbearbetning i Stockholm, som exempelvis https://www.hofmeijer.se/metallbearbetning, är så pass skickliga att de kan tillverka helt perfekta produkter. Det går till exempel att se på alla de föremål som är platsbyggda på ett helt perfekt vis.   

 

Skydd vid fall eller mot skador

Metall är ett material som går att använda för sin styrka i konstruktioner eller som skydd av olika slag. Räcken vid trappor eller balkonger är två av de skyddsanordningar som ofta skapas i metall. Men det kan även vara tak av plåt, trösklar, stänkskydd och en hel del andra byggnadsdetaljer. Det går även att använda sig av metall som skydd under och runt en kamin. Genom att exempelvis sätta ett öppet galler runt en kamin går det att undvika att någon bränner sig, men det går ändå att få mysfaktorn av att kunna se elden som sprakar.

 

 

Konst och skönhet

Beroende på hur metall bearbetas går det att skapa detaljer för funktion eller skönhet. Det kan vara ett konstverk som endast är till för beskådande. Men det kan även vara något som både är funktionellt och vackert. 

Det är till exempel många som vågar sig på svetsning eller metallbearbetning för att skapa en pergola eller något annat för klätterväxter i sina trädgårdar. Som metallbearbetning är det ganska blygsamma projekt men ändå ett sätt att lära känna materialet och få fina resultat. Det händer även att proffs inom området åtar sig uppdrag där funktion och skönhet går hand i hand. Du kan exempelvis beställa ett egendesignat trappräcke där ditt namn eller husets nummer finns med i metallen.