Beställ betonghåltagning i Stockholm

Home » Beställ betonghåltagning i Stockholm

Behöver du ta hål i betongen för att installera en ny dörr eller dra nya VVS-rör, kan du anlita ett företag som är specialister på borrning och håltagning i hårda material. Det kan vara armerad betong, sten eller tegel och det krävs både kunskap och rätt verktyg för att få ett bra resultat.

Det kan också vara ett räcke som ska sättas fast eller en ventil som ska installeras. Det är inte enkelt att själv borra hål i en stenvägg, så det är bra att det finns proffs på detta. Har du ett rivningsprojekt kan du också anlita en sådan firma. De brukar vara allround i branschen.

 

Ombyggnad kräver speciella insatser

Det är mycket enklare att bygga upp en vägg än att ta hål i en redan befintlig. När man ska bygga om ett hus kanske man vill ha ett nytt fönster i en viss lokal. Kanske behöver man ta upp ett hål för att den nya dörren är bredare än den gamla.

Vilket uppdrag det än gäller får du professionell hjälp med att göra hål i ett hårt material. Det är inget som en privatperson kan göra själv, för dels är det tungt och dels kan materialet ta skada om arbetet inte sköts med precision. Proffs har också speciell skyddsutrustning, speciellt när det dammar och ryker, och de har andningsskydd som de använder vid behov.

 

Renovering eller rivning

Det är flexibla företag som sysslar med betonghåltagning. De kan få i uppdrag att riva ett helt hus. En annan kund vill ha en renovering av sin villa. Stora som små uppdrag utförs med samma yrkesskicklighet och hängivenhet, och man måste undvika olyckor.

Betonghåltagning i Stockholm kan göras i många olika slags sammanhang. Det kan gälla bostadsrättsföreningar, parkeringshus eller offentliga lokaler. Överallt sker det förändringar som gör det nödvändigt att borra och skära, riva och rensa.

Onlinesalg ApS
Gammel Køge Landevej 55
DK-2500 Valby
Tlf. +45 44 40 40 65
CVR 33640684

Kontakta oss
Scroll to Top