Detta kan en företagsrekonstruktion göra för ett bolag med ekonomiska problem

Home » Detta kan en företagsrekonstruktion göra för ett bolag med ekonomiska problem

Att vara ägare av ett företag innebär i regel en hel del jobb och ett ständigt arbete med att lösa problem samt driva företaget framåt. Hur duktig man än är på att driva ett företag så finns det dock alltid en risk för att oförutsedda händelser inträffar som ställer till det för bolaget.  Pågår problem under en längre tid så kan det leda till att företaget får svårt att betala sina skulder och det kan även sluta så illa att bolaget tvingas gå i konkurs. Det finns dock något man kan göra för att försöka rädda ett företag som hamnat i ekonomiska svårigheter. 

En företagsrekonstruktion kan få bolaget att komma på rätt köl

Genom att ansöka om en företagsrekonstruktion kan företaget få tid att ordna upp i problemen utan att ha en överhängande risk att försättas i konkurs. Under en rekonstruktion blir företagets skulder frysta och bolagets ledning arbetar tillsammmans med en rekonstruktör för att hitta lösningar på problemen i företaget som återigen kan göra det lönsamt. 

Bolaget ansöker om företagsrekonstruktion hos tingsrätten i den ort där bolaget har sitt säte. En ansökan blir beviljad om tingsrätten och en rekonstruktör gör bedömningen att bolaget har goda chanser att överleva. Anses företagets ekonomi däremot vara bortom all räddning så beviljas inte en rekonstruktion utan bolaget får istället ansöka om att försättas i konkurs.

Rätt hjälp kan rädda företaget

En organisation som arbetar med att hjälpa bolag i behov av företagsrekonstruktion är RekonstruktionsGruppen. De är specialister inom rekonstruktion och bolagsjuridik samt arbetar engagerat och målmedvetet för att företag med ekonomiska problem ska kunna leva vidare och växa sig starka igen. RekonstruktionsGruppen finns med under hela processen och kan tack vare deras breda kontaktnät erbjuda helhetslösningar som får företaget att hamna på rätt spår igen. Med andra ord kan de vara företagets räddning i en problematisk situation. 

Onlinesalg ApS
Gammel Køge Landevej 55
DK-2500 Valby
Tlf. +45 44 40 40 65
CVR 33640684

Kontakta oss
Scroll to Top