Efterlevandeskydd – trygghet för de närmaste

16 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Efterlevandeskydd är en viktig komponent i personlig ekonomisk planering, som kan ge den trygghet och finansiell säkerhet som nära och kära behöver i händelse av en familjeförsörjares frånfälle. Det är en försäkring som kan tecknas i samband med pensionssparande eller som en fristående försäkring och är ämnad att ge ekonomiskt stöd till den försäkrades efterlevande familjemedlemmar. I denna artikel utforskar vi grunderna i efterlevandeskydd, dess betydelse, olika former, och hur man kan teckna det.

Vad är efterlevandeskydd?

Efterlevandeskydd är en typ av försäkring som syftar till att ge ekonomisk trygghet till de efterlevande i händelse av att den försäkrade avlider. Skyddet kan bland annat innefatta utbetalning av ett engångsbelopp eller en månadsvis pension till de efterlevande, såsom make, maka, registrerad partner, sambo eller barn. Denna försäkring hjälper till att säkra att de ekonomiska förhållandena för de efterlevande inte försvåras ytterligare i en redan svår tid.

Vikten av att ha efterlevandeskydd

Ekonomisk säkerhet för familjen

Den främsta anledningen att skaffa efterlevandeskydd är för att förse din familj med ekonomisk säkerhet om något oförutsätt skulle hända. Tankeverksamheten bakom denna typ av försäkring är att dina nära och kära inte ska behöva oroa sig för ekonomiska problem till följd av förlust av familjens inkomst.

Sinnesro för dig och dina nära

Genom att ha efterlevandeskydd vet du att dina nära kommer att ha ekonomiskt stöd om något skulle hända dig. Det ger både dig och dina nära en stor sinnesro att veta att det finns en plan på plats för att skydda dem.

Bidrag till barnens utveckling

För familjer med barn säkerställer efterlevandeskyddet att de ekonomiska medlen finns för att stödja barnens uppfostran och utbildning, även om den primära inkomstbringaren inte längre finns i bilden.

efterlevandeskydd

Olika typer av efterlevandeskydd

Livförsäkringar med efterlevandeskydd

Livförsäkringar är en vanlig form av efterlevandeskydd där försäkringsgivaren betalar ut ett överenskommet belopp till de efterlevande vid försäkringstagarens dödsfall. Detta kan utformas som en renodlad livförsäkring eller inkluderas som ett tillägg i en kapitalförsäkring eller pensionssparande.

Tjänstepension och efterlevandeskydd

Många arbetsgivare erbjuder tjänstepension med möjlighet att teckna efterlevandeskydd. Det innebär att om en anställd skulle avlida innan pensionen tagits ut, kan efterlevandeskyddet ge de anhöriga ett ekonomiskt stöd i form av en efterlevandepension.

Eget sparande och försäkringar

Utanför arbetslivet kan individer även teckna egna försäkringar med efterlevandeskydd eller arrangera ett eget sparande som kan komma de efterlevande till godo. Det är viktigt att jämföra villkor och premiebelopp mellan olika försäkringsbolag för att hitta den bästa lösningen för sina behov.

Hur tecknar man efterlevandeskydd?

Analysera dina behov

Först och främst bör man göra en behovsanalys för att ta reda på hur stort skydd som behövs. Ta i beaktning faktorer som nuvarande och framtida inkomst, kostnader, skulder och antal beroende familjemedlemmar.

Jämföra alternativ

Det finns flera försäkringsbolag och institutioner som erbjuder olika typer av efterlevandeskydd. Det är viktigt att jämföra dem med avseende på kostnader, villkor, och omfattning av skyddet.

Rådgivning och utformning av försäkring

Många väljer att ta hjälp av en finansiell rådgivare för att utforma en försäkring eller ett sparande med efterlevandeskydd som passar deras unika situation.

Fler nyheter