Ljusskyltar som lyser upp

Redan på tidigt 1900-tal började man använda reklamskyltar. De lyste upp i mörkret och kunde ses på långt håll. Att dra blickarna till sig på det sättet var nytt och spännande. I mitten av 1900-talet hade ljusskyltar sin storhetstid. Sedan dalade intresset och resultatet blev att många skyltar togs ner. En del lämnades till och med att förfalla. 

På sista delen av 1900-talet fick skyltarna ett litet uppsving igen och de gamla, en gång så lysande skyltarna, togs tillvara i nostalgiskt syfte för framtiden. De nya skyltar som tillverkas nu har höga krav på att vara gjorda i enlighet med god design. Det hör till vår kulturhistoria att se lysande skyltar i vårt gemensamma stadsrum. Idag är de skyltar som sätts upp lite annorlunda utformade. Man kan hitta flera fina exempel på skyltar i neon och annan belysning på följande sida: https://www.stahlsskyltar.se/produkter/skyltar#ledskyltar

Olika slags skyltar

Vad finns det då för olika slags skyltar? Det finns till exempel glödlampsskyltar där man använder glödlampor i skiftande kulörer för att skapa en enhetlig bild som ger spännande reklam. Dessa använde man sig av innan neonskyltarna kom. Skylten för Stomatol som gjordes i början av 1900-talet och är placerad i Stockholms stad är uppbyggd av just glödlampor. Den har renoverats flertalet gånger och har hunnit fira hundraårsjubileum. Det är inte dåligt!

Neonskyltarnas tid nalkades så sakta efter att glödlampan hade gjort sitt. Den första neonskylten i Sverige handlade om reklam. Det var dessutom en inomhusreklam. Några år senare tändes den första utomhusskylten i neon på NK:s tak. 

Men det fanns ingen hejd på uppfinningsrikedomen. Ett slags rörlig reklam startades. Man tände lampor på vissa tider och det såg då ut som att något rörde sig. Neonskyltar har också länge varit ett omtyckt inslag på vårt lands otaliga biografier.