Ring via din dator

Home » Ring via din dator

Det kvittar var du är – hemma, på jobbet, i bilen, i naturen eller strövar omkring i en storstad. Du har aldrig långt till en telefon. För endast en generation sedan hade vi däremot ganska tunga och otympliga fastnättelefoner med nummerskiva. Mobiltelefonerna var inte uppfunna, så ville man av någon anledning ringa när man inte var hemma eller på kontoret, återstod inget annat än att leta reda på en telefonkiosk. Allt var nämligen baserat på gamla tiders tänkande, nämligen att telefoner var anslutna till varandra via sladd, ledning och kabel.

Den moderna telefonen är oberoende av sladd och ledning. Kablarna finns där, men de kommer man som konsument aldrig eller sällan i kontakt med. Kablarna kan vara ganska kraftiga och innehålla flera s.k. fiberkablar. Kablarna kan också vara små och sitta fast antingen i telefonen eller i det nät som styr telefontrafiken på kontor, hotell, industrier, landsting och andra ställen med en central.

Smarta lösningar

Vi tycker att det är självklart med en flexibel telefonlösning, men för att en sådan ska fungera har det först krävts projektering, systemutveckling, programmering och inte minst ett datanätverk. Tack vare gediget arbete av duktiga it-konsulter, som lyckats kombinera vanliga mobiltelefoner med ett företags nätverk för datatrafik, kan vi i dag använda samma telefon för både firmasamtal och privata samtal på vår fritid.

Den moderna telefonin kräver helt andra telefoncentraler än i gamla dagar. I dag består en central av en eller flera servrar (stora datorer) med internetanslutning, och dessa finns i särskilda, kylda och säkra serverhallar. En serverhall kan vara förbunden med fiberkablar med andra hallar. Tekniken kräver alltså inte längre en mängd telefonister som kopplar samtal mellan abonnenter.

Flera företag har specialiserat sig på att kombinera datatrafik med telefoni, och ett av dessa är Iteration som är en doldis för privatpersoner. Men företaget har faktiskt utvecklat och integrerat system och applikationer för ett av våra mest kända nummer, nummerupplysningen.

Onlinesalg ApS
Gammel Køge Landevej 55
DK-2500 Valby
Tlf. +45 44 40 40 65
CVR 33640684

Kontakta oss
Scroll to Top