Undersökningar – ett bra verktyg

Home » Undersökningar – ett bra verktyg

En undersökning kan ge dig väsentlig information om ett utvalt ämne. Ämnena i sig kan variera mycket. Till exempelvis kan det handla om en intern undersökning, en så kallad medarbetarundersökning där ledningen får reda på hur de anställda trivs på arbetsplatsen.

Marknadsundersökningar är kanske den vanligaste undersökningsformen som har egna grenar. Ett exempel är varumärkesundersökningar där ett företag får information om hur deras produkter positioneras på marknaden. Det finns även image- och kännedomsundersökningar som vinklar varumärkesundersökningen och fokuserar på en viss image.

Kund- och medlemsundersökningar genomförs oftast, men inte bara, av ideella föreningar och idrottsorganisationer. Attitydundersökningar är vanliga inom skolor och universitet.

Oavsett ämne, bransch eller typ är undersökningar ett bra verktyg om man vill skaffa sig en överblick eller få bättre perspektiv inom ett visst tema eller ämne.  

 

Typer av kvalitativa undersökningar

Undersökningar kan skiljas mycket varandra emellan. De huvudsakliga typerna av kvalitativa undersökningar är som följer:

–          Telefonintervjuer

–          Enkäter som skickas per posten

–          Webbundersökningar

–          Panelundersökningar

–          Intervjuer som genomförs på stan (slumpmässigt utvalda personer)

–          Fokusgrupper

–          Djupintervjuer

http://www.exquiro.se/ är ett exempel på ett företag som utför alla ovannämnda undersökningar och kan vara till stor hjälp om du vill skaffa dig information om gällande trender inom en viss bransch.

 

Vilken information ger marknadsundersökningarna?

En marknadsundersökning kan ge olika typer av information beroende på dess syfte och uppbyggnad. De flesta företag beställer marknadsundersökningar för att se sin position inom sin egen bransch och få mer koll på det fältet som de arbetar inom.

En väl utförd undersökning kan ge pålitlig information om en viss produkt eller tjänst är populär bland konsumenterna. Detta kan utvecklas ett steg längre. Ett företag kan även få idéer om förbättringar för sitt produktsortiment eller sina tjänster. Med andra ord är marknadsundersökningarna ett måste om en firma vill få reda på vad konsumenter och marknaden tycker om dem. 

Onlinesalg ApS
Gammel Køge Landevej 55
DK-2500 Valby
Tlf. +45 44 40 40 65
CVR 33640684

Kontakta oss
Scroll to Top