Vilka bevakningstjänster företag erbjuder

Home » Vilka bevakningstjänster företag erbjuder

Det kan finnas många olika anledningar till att man väljer ett bevakningsföretag som sin partner. De behov som behöver fyllas kan vara gällande tomma byggnader under nattetidMen även arbetsplatser under dagtid som behöver någon med lite extra kontroll. 

Arbetsplatsmässigt kan man inom bevakningsföretag ha personal som varje dag finns på samma plats. Eller så kan man ha personal som patrullerar till fots eller med bil. Det är med andra ord ett mycket flexibelt och varierande arbetssätt där man kan få prova på mycket olika uppdrag.

 

Olika arbetsområden för personalen

Personal inom bevakning har som sitt yttersta syfte att bevaka uppdragsgivarens egendom och intressen. Det kan innebära att man har återkommande kontroller av uppdragsgivarens egendom under nattetid, eller annan tid då ingen är på plats. Förutom larm kan det vara ett bra sätt att skrämma bort ovälkomna gäster. 

Men det finns även bevakning där man är på plats då ett företag är fullt bemannat. Det kan då röra sig om att sitta i en ankomstkontroll eller att patrullera ett köpcentrum för att kunna ta snattare. Men när man har en tjänst som denna så blir man även lite av företagets ögon. Det innebär att man även kan verka som informationskälla till besökare och kunder.

 

 

Stöd åt blåljuspersonal

När man arbetar inom bevakningstjänster så är man också ett stöd för blåljuspersonalen. Man kan vara först på plats vid en sjukdom eller olycka. Det händer även att man är den som hittar någon som behöver omhändertas på grund av drogmissbruk eller hotfullt beteende. Därför är det viktigt att man även har dessa kunskaper i sitt verktygsbälte och vet när det är dags att lämna vidare.

Som bevakare av uppdragsgivarens intressen ska man kunna göra mycket. Saker som annars uppdragsgivaren, dess personal eller blåljuspersonal hade fått engagera sig i eller reda ut. Ett uppdragsgivarens extra stöd.

Onlinesalg ApS
Gammel Køge Landevej 55
DK-2500 Valby
Tlf. +45 44 40 40 65
CVR 33640684

Kontakta oss
Scroll to Top