De små detaljerna är viktiga

Home » De små detaljerna är viktiga

Det sägs att delarna gör helheten och för att få något stort att fungera behöver man ibland se till de små detaljerna med särskild omsorg. Modern teknik blir ständigt mer och mer avancerad och för att göra något med till exempel riktigt små metalldelar krävs något extra. Laserteknik hör man ofta talas om i olika sammanhang och det är verkligen något som kan användas till mycket. Inom både områden som medicin och skönhet till industriell tillverkning.

 

Laserns många möjligheter

En av fördelarna med att använda laser är den precision det går att få. Det är även ekonomiskt med den genomgående höga kvaliteten som till exempel laserskärningar ger vid olika tillverkningar. Att använda laser vid utskärningen av sågblad möjliggör bättre snittkanter och ger en hög måttnoggrannhet och upprepbarhet.

Men laser används inte bara för att skära. Mikrosvetsning är ett annat exempel på något som laser kan användas till. När man svetsar med laser kan man i större utsträckning få till ett bra resultat jämfört med vanliga svetsmetoder. Lasersvetsning går bra att göra med flera olika sorters material så som rostfritt stål eller titan och på riktigt tunna metallbitar, ända ner till några mikrometers tjocklek. Därför är det möjligt att svetsa till exempel folier om nödvändigt.

 

 

Fördelar med lasersvetsning 

När man svetsar med laser värms inte de omkringliggande ytorna upp i samma utsträckning som vid vanlig svetsning och svetsytan blir jämnare. Det finns sällan något behov av ytterligare bearbetning efteråt eftersom resultatet vanligtvis blir så bra redan från början. Det är ekonomiskt sett ur både ett tidsperspektiv och med tanke på hur mycket arbetskraft som behövs. Det är även möjligt att göra oxidfria svetsningar. Ytterligare en fördel med lasersvetsning är att arbetsmiljön för den som utför arbetet blir bättre eftersom ljudnivån blir lägre och inga medel så som flussmedel eller oljor behöver användas.

Onlinesalg ApS
Gammel Køge Landevej 55
DK-2500 Valby
Tlf. +45 44 40 40 65
CVR 33640684

Kontakta oss
Scroll to Top