Kompressorn är allsidig

Home » Kompressorn är allsidig

De flesta är säkra på att de känner igen ljudet från en arbetande kompressor. Det är ju den maskin som brukar användas på däck- eller bilfirmor när vi vill byta mellan sommar- och vinterhjul. Men det hårda, slående ljudet vi hör kommer inte från kompressorn. Det kommer från den mutterdragare man fäst på slangen från kompressorn. Ljudet från kompressorn beror på vilken typ av maskin det rör sig om. Skruvkompressorn, som är bäst lämpad för längre drift och hög förbrukning av tryckluft, arbetar relativt tyst. Kolvkompressorn väsnas däremot mer och bör inte användas mer än ett par timmar i sänder. Det finns emellertid fler typer, men de är inte så kända för hemmahantverkare.

Många hobbymodeller

De billigaste och allra enklaste är de modeller vi har i vårt garage. Den kan användas till att pumpa upp däck och fotbollar samt renblåsning. Den kan också få enklare verktyg att fungera. Men så snart den ska ge kraft till spikpistoler, mutterdragare, färgsprutor och slipverktyg krävs en viss kapacitet. Med överkapacitet håller kompressorn dessutom längre. Det bör också vara lätt att flytta kompressorn så att den användas för arbeten runt huset.

Funktionen i en kompressor är ganska enkel. Den suger in luft till en tank, där luften pressas ihop så att det uppstår ett övertryck. Detta tryck används sedan för att driva verktyg av olika slag. Det finns en mängd verktyg som kan monteras på slangen från en kompressor, i stort sett lika många som kan anslutas till ett elnät. Många byggföretag och vägförvaltningar använder tryckluft, som ofta produceras av dieseldrivna aggregat. Om kompressorn förses med specialfilter kan den rena luften som kommer ut, och luften kan då användas på industrier vid livsmedelstillverkning och på bryggerier vid produktion av bland annat öl. Ren och torr luft är också viktigt på sjukhus. Bland de marknadsledande leverantörerna av kompressorer i Sverige finns Chicago Pneumatic. Produkterna tillhandahålls av ett 40-tal återförsäljare över hela landet. Precis som inom bilbranschen erbjuder man leasing till fasta priser inklusive både garanti och service.

Onlinesalg ApS
Gammel Køge Landevej 55
DK-2500 Valby
Tlf. +45 44 40 40 65
CVR 33640684

Scroll to Top